tinh dau sa nguyen chat

1- Hà Nội : 33Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT : 091.314.988 (Mr.Mạnh)

2- Thành phố Hồ Chí Minh :

77 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Đa Kao,Quận 1,Hồ Chí Minh
ĐT : 0861.23.2122